Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(Α.Π. 5776/16.03.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών γονοτύπησης (π/υ: €9.000,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81523)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «TS-EUROTRAIN: Διεπιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης για το Σύνδρομο Tourette. Διαμόρφωση Ευρωπαϊκών υποδομών εκπαίδευσης για τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές (MATCHING FUNDS), ΚΕ-81523» που αφορά σε ανάθεση υπηρεσίας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” για την Παροχή Υπηρεσίας Γονοτύπησης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €9.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

ΑΔΑΜ: 17REQ005928868

 

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο

ΕπισύναψηSize
_17REQ005928868.pdf1.26 MB
Ημερομηνία: 
16/03/2017 - 27/03/2017