Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

Περισσότερα...

(Α.Π. 5731/16.03.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης για το ακαδ. έτος 2016-2017 (π/υ: €10.779,50 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-80216)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ - ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ – ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ» (ΚΕ-80216), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” για Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €10.779,50 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΑΔΑΜ: 17REQ005927754

Ακολουθεί αναλητική πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο

ΕπισύναψηSize
_17REQ005927754.pdf2.65 MB
Ημερομηνία: 
16/03/2017 - 29/03/2017