Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(Α.Π. 5476/15-03-2017) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια Αθλητικών Ειδών στο ΤΕΦΑΑ του Δ.Π.Θράκης.

π/υ: € 2.844,00 πλέον ΦΠΑ

Ε.Υ.: κ. Θωμάς Κουρτέσης, Αναπλ. Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.

ΚΕ: 60069

 

Η αναλυτική πρόσκληση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

ΕπισύναψηSize
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.pdf1.63 MB
Ημερομηνία: 
15/03/2017 - 22/03/2017